Nieuw-Guinea herinneringskruis
‘Op Prooi Belust’
Reünisten Hr. Ms. Zeeleeuw Nieuw Guinea 1962
Startpagina Nieuws Boot Bemanning Reis ReŁnies Contact Verantwoording Ned.Nw.Guinea
Nieuw-Guinea herinneringskruis tekst: Wikipedia  Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis werd op  29 september 1962 in een Koninklijk Besluit  door Koningin Juliana der Nederlanden  ingesteld. Het kruis was bestemd voor  Nederlandse militairen van de drie  krijgsmachtonderdelen die "in de periode tussen  28 december 1949 en 23 november 1962  minimaal drie maanden daadwerkelijk militaire  dienst hebben gedaan in het voormalige  Nederlands Nieuw-Guinea of de daaromheen  liggende wateren".    De Nederlandse troepen probeerden Nieuw-  Guinea, als "Nederlands Nieuw-Guinea" een  Nederlands overzees gebiedsdeel, te  beschermen tegen Indonesische infiltraties.  Deze Indonesische parachutisten worden in het  K.B. besmuikt "kwaadwilligen" genoemd.  Ondanks de aanwezigheid van de Nederlandse  troepen en een eskader van de Nederlandse  vloot moest Nederland, dat internationaal geen  steun kreeg, de soevereiniteit overdragen aan  de Verenigde Naties. Op de wensen van de  Papoeas werd geen acht geslagen.    Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis werd in  1962 uitgereikt aan militairen die in de periode  tussen 28 december 1949 en 23 november  1962 de genoemde drie maanden daadwerkelijk  
militaire dienst hebben gedaan in het voormalige  Nederlands Nieuw-Guinea of de daaromheen  liggende wateren.In de eerste jaren van de 21e  eeuw werden de criteria voor toekenning verruimd  en zo kwam een kleine groep veteranen alsnog  voor het kruis in aanmerking.    Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis is een  verguld bronzen kruis met verlengde verticale  armen.Het kruis is dus langer dan breed. In het  midden van het kruis is een gekroonde medaillon  gemonteerd. Op dit medaillon is een vijfpuntige  ster afgebeeld met het omschrift "NEDERLAND  NIEUW-GUINEA". Aan de keerzijde vertoont is de  Nederlandse Leeuw, de leeuw uit het rijkswapen,  afgebeeld.    Aan militairen die in 1962 hebben deelgenomen  aan een gewapend optreden tegen de genoemde  "kwaadwilligen" werd een op het lint te bevestigen  gesp met het jaartal "1962" uitgereikt.    Het zijden lint waaraan het kruis op de linkerborst  gedragen wordt is groen, met aan weerszijden  smalle banen van rood, wit en blauw, de rode  banen zijn aan de buitenkant geplaatst. Op de  baton wordt de gesp aangegeven door een  vijfpuntige vergulde ster. Er zijn afbeeldingen  waarop deze ster "omgekeerd" is afgebeeld.